ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,738
เดือนที่แล้ว
2,077
ปีนี้
1,738
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
155,503
ไอพี ของคุณ
54.224.133.198


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 256414 พ.ค. 2564
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25649 เม.ย. 2564
3แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงฉบับที่ 2 / 256410 มี.ค. 2564
4รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล11 ก.พ. 2564
5ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2 ก.พ. 2564
6หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง2 ก.พ. 2564
7หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน19 ม.ค. 2564
8หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล19 ม.ค. 2564
9การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนั19 ม.ค. 2564
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล11 ม.ค. 2564
11แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, 2564 - 25661 ต.ค. 2563
12แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-25661 ต.ค. 2563
13คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน8 ก.ย. 2563
14คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน3 ส.ค. 2563
15ประกาศ มอบหมายร่วมลงนามสั่งจ่าย ศพด.2 ก.ค. 2563
16สรุปอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 6331 มี.ค. 2563
17แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 22 ม.ค. 2563
18มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 ม.ค. 2563
19มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน14 ม.ค. 2563
20มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง14 ม.ค. 2563

12  >> >|