ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,738
เดือนที่แล้ว
2,077
ปีนี้
1,738
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
155,503
ไอพี ของคุณ
54.224.133.198


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254212 ก.ค. 2563
2ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน12 ก.ค. 2563
3ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักง12 ก.ค. 2563
4ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั12 ก.ค. 2563
5ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ12 ก.ค. 2563
6ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครูฯ12 ก.ค. 2563
7ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ12 ก.ค. 2563
8ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมฯ12 ก.ค. 2563
9ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ12 ก.ค. 2563
10ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรค่าจ้างและการให้ลู12 ก.ค. 2563
11ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเล12 ก.ค. 2563
12ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ12 ก.ค. 2563
13ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การจ่ายเงินพิเศษกรณ๊ข้าราชการและพนักงานส่วนท้12 ก.ค. 2563
14ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ประเภททั่วไปและวิชาการให้12 ก.ค. 2563
15แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนัก12 ก.ค. 2563
1617.ระเบียบการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง255816 มิ.ย. 2563
1716.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.254416 มิ.ย. 2563
1815.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.253916 มิ.ย. 2563
1914.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม16 มิ.ย. 2563
2013.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-253516 มิ.ย. 2563

123  >> >|