ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
581
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
10,036
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
163,801
ไอพี ของคุณ
44.192.65.228


1
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สบโขง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ณ ป่าชุมชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6

    ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง โดยนายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านแม่หลองน้อย
ชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านอูแจะ เจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย (ศูนย์ กศน.ตำบลแม่หลอง) ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นอกจากกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติแล้วยังเป็นการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

17 พฤษภาคม 2565

ทำเนียบผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.สบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
ทำเนียบผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.สบโขง
????ทำเนียบผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น????
????นายก อบต.สบโขง และสมาชิกสภา อบต.สบโขง????
 
????เลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
27 ตุลาคม 2564

โครงการ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
24 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปี งบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
04 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
19 กรกฎาคม 2564

โครงการการเต้นแอโรบิคห่างไกลโรคอ้วน เพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
15 กรกฎาคม 2564

โครงการ อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
17 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
08 มิถุนายน 2564

กิจกรมมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
24 มีนาคม 2564

โครงการอบรมการป้องกันมลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ      ประชา,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563  นายศิริธนากร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงนำพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานต่างๆ  รวมถึงเน้นย้ำการมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ณ หน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

09 มิถุนายน 2563

กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแม่และเด็กช่วงตั้งภรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
09 เมษายน 2563

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕63  ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
09 เมษายน 2563

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
09 เมษายน 2563

โครงการ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
09 เมษายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)