ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
628
เดือนที่แล้ว
5,367
ปีนี้
29,127
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
182,892
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73


1
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่หลองน้อย-บ้านจือทะ หมู่ที่ 11,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
19 ตุลาคม 2565

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านราชา-บ้านผาแดง หมู่ที่ 11,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
19 ตุลาคม 2565

ประกาศ อบต.สบโขง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สบโขง ประจำป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
01 สิงหาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบปร,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
06 กรกฎาคม 2565

พบข้อสงสัย สามารถติดต่อ..ที่ทำการ อบต.สบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

หากพบข้อสงสัยในงานราชการหรือการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถสอบถาม ได้ที่

เบอร์โทร 086-420-3270

กด 101 สำนักปลัด, กด 102 ห้องคลัง ,

กด 103 ห้องโยธา , กด 104 ห้องกองการศึกษา

ตามวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

 

หรือ นายเอกชัย คำอั้น ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

เบอร์โทร 090-893-3112   (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 

 

15 มิถุนายน 2565

ประกาศแก้ไขเพ่ิ่มเติมระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
14 มิถุนายน 2565

รายละเอียด ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
14 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95 แรงม้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95 แรงม้า

09 มิถุนายน 2565

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ออกระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้การแข่งขันฟตุซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ 2565  ในระหว่างวันที่  6 - 7  กรกฎาคม  2565  ณ  สนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ  2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์

06 มิถุนายน 2565

อบต.สบโขงเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล โครงการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

โครงการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ  2565

ระหว่างวันที่  6 – 7  กรกฎาคม  2565

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  หมู่  2  ตำบลแม่หลอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

******************************************

 

รายละเอียดการประชาสัมพันธ์  ดังนี้

 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ระหว่างวันที่  6 – 7  กรกฎาคม  2565  สถานดำเนินการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  หมู่  2  ตำบลแม่หลอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาฟุตซอล  เป็นการเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งกายและใจ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ห่างไกลยาเสพติดและเกิดความสามัคคี
 3. รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง  วันที่  16  มิถุนายน  2565
 4. สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการฯ ได้ที่ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  โทรศัพท์ 086-420-3270 ต่อ 102  และ  052-081-890-1 ต่อ 102
 5. ค่าสมัครทีมละ 500  บาท  (ไม่มีการคืนเงิน)
 6. ค่าประกันทีม ทีมละ 500 บาท (จะคืนเงินประกันต่อเมื่อมีการนำทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา)
 7. รับสมัครเพียง 12  ทีม  ส่งรายชื่อไม่เกินทีมละ  12  คน
 8. นักกีฬาทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK  ก่อนการแข่งขันไม่เกิน  72  ชั่วโมง
01 มิถุนายน 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
05 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

          องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ตผ 0058.1 ชม/511 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565

19 เมษายน 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง นำโดยนายเอกชัย  คำอั้น ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง นำพนักงาน พนักงานจ้างทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทุกวันอังคาร เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐ

18 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
04 เมษายน 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายก อบต.สบโขงและผู้บริหารได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับผู้นำและตัวแทนของหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและส่งเสริมการเล่นกีฬา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพตนเอง

16 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (141 รายการ)