ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลอง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,874
เดือนที่แล้ว
5,297
ปีนี้
36,604
ปีที่แล้ว
31,059
ทั้งหมด
221,428
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


- ว่าง -
นักบริหารงานท้องถิ่น (กลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง


- ว่าง -
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น)
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวศิริลักษณ์ มลิวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.


นายปุณกษิส เอียดดำ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นางพรพรรณ กิตติชัยยะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.


นายชาญวิวัฒน์ พลพิทักษ์ชาติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


นายรัชพล มาปัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายยงยุทธ อมตปรีชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุนารี นพรัตน์พงษ์ไพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายวีระวัฒน์ ปันติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชิษณุพงษ์ มาลัยวิภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายเสกสรร สุขแสน
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญนัน โชคชัยวรรณศิริ
พนักงานขับรถยนต์


นายกาปุ ตะวือ
พนักงานขับรถยนต์


นายเชษฐา ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐพล ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกฤษณชัย ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอภิสิทธิ์ นพรัตน์พงษ์ไพร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทยา ระวีรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวมณีรัตน์ ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธนพงษ์ ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอารยา พาลิแล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญชนะ วสุธารที
ลูกจ้าง (จ้างหมาบริการ)


นายสุเทพ รักษาประเพณี
ลูกจ้าง (จ้างหมาบริการ)