ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลอง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
5,897
เดือนที่แล้ว
5,769
ปีนี้
48,947
ปีที่แล้ว
31,059
ทั้งหมด
233,771
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197


ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น10 พ.ค. 2565
2ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น10 พ.ค. 2565
3พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254212 ก.ค. 2563
4ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน12 ก.ค. 2563
5ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักง12 ก.ค. 2563
6ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั12 ก.ค. 2563
7ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ12 ก.ค. 2563
8ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครูฯ12 ก.ค. 2563
9ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ12 ก.ค. 2563
10ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมฯ12 ก.ค. 2563
11ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ12 ก.ค. 2563
12ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรค่าจ้างและการให้ลู12 ก.ค. 2563
13ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเล12 ก.ค. 2563
14ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ12 ก.ค. 2563
15ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การจ่ายเงินพิเศษกรณ๊ข้าราชการและพนักงานส่วนท้12 ก.ค. 2563
16ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ประเภททั่วไปและวิชาการให้12 ก.ค. 2563
17แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนัก12 ก.ค. 2563
1817.ระเบียบการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง255816 มิ.ย. 2563
1916.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.254416 มิ.ย. 2563
2015.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.253916 มิ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|