ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
628
เดือนที่แล้ว
5,367
ปีนี้
29,127
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
182,892
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 256419 เม.ย. 2565
2รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256412 ม.ค. 2565
3รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25641 ก.ค. 2564
4รายงานประจำปีพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวั23 เม.ย. 2564
5รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 25649 เม.ย. 2564
6รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25642 เม.ย. 2564
7รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256419 ม.ค. 2564
8รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 256323 ต.ค. 2563
9รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 25637 ต.ค. 2563
10รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25636 ต.ค. 2563
11รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
12รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ค. 2563
13รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1-224 มิ.ย. 2563
14รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สตง.22 เม.ย. 2563
15รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25638 เม.ย. 2563
16รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 25638 เม.ย. 2563
17รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256315 ม.ค. 2563
18รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256213 ม.ค. 2563
19ผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 256228 พ.ย. 2562

1