ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลอง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,874
เดือนที่แล้ว
5,297
ปีนี้
36,604
ปีที่แล้ว
31,059
ทั้งหมด
221,428
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ7 มิ.ย. 2564
2รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 256414 พ.ค. 2564
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25649 เม.ย. 2564
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงฉบับที่ 2 / 256410 มี.ค. 2564
5รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล11 ก.พ. 2564
6ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2 ก.พ. 2564
7หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง2 ก.พ. 2564
8หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน19 ม.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล19 ม.ค. 2564
10การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนั19 ม.ค. 2564
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล11 ม.ค. 2564
12แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, 2564 - 25661 ต.ค. 2563
13แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-25661 ต.ค. 2563
14คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน8 ก.ย. 2563
15คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน3 ส.ค. 2563
16ประกาศ มอบหมายร่วมลงนามสั่งจ่าย ศพด.2 ก.ค. 2563
17สรุปอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 6331 มี.ค. 2563
18แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 22 ม.ค. 2563
19มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 ม.ค. 2563
20มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน14 ม.ค. 2563

1 2   >>  >|