ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,175
เดือนที่แล้ว
1,369
ปีนี้
7,406
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
161,171
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบป 
-:- รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 
-:- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
-:- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสบโขง 
-:- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
-:- แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
-:- การออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ อบต.สบโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
-:- อบต.สบโขง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ทำเนียบผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.สบโขง
โครงการ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปี งบประมาณ 2564
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกน้ำตกตะกอคะ
สถานีเกษตรพื้นที่สูงดอยแบแล
จุดชมวิวบนยอดดอยหนองสระ


   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   สำรวจความพึงพอใจ   ระบบไฟฟ้า   ร้องเรียน ร้องทุกข์   ตรวจเช็คอีเมล์   คู่มือประชาชน   สถิติอุบัติเหตุ   กรมส่งเสริม   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ปปช   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมจัดหางาน   สำนักประกันสังคม   กรมบัญชีกลาง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ