มติ ก.อบต.เชียงใหม่ อบต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พระธาตุหนองสระสูงเด่น ร่มเย็นด้วยน้ำตกและขุนเขา ต้นกำเนินน้ำแม่เงา แหล่งชนเผ่าปกากะญอ
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร อบต.
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ อบต.
ข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง
      -สบโขง(บ้านแม่หลองหลอง)
      -บ้านห้วยแห้ง
รายงานจัดซื้อ  จัดจ้าง
งานกิจการสภา
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มติ ก.อบต.เชียงใหม่
มติ.ก.กลาง (อบต.)
ระเบียบ กฎหมาย พรบ.
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์  ร้องเรียน
มาตรฐานถนน ทางเดิน ฯ
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
ยื่นคำร้องออนไลน์
ติดต่อ อบต.Contact
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>จังหวัดเชียงใหม่
>>สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
>>อำเภออมก๋อย
>>สำนักงานท้องถิ่นอำเภออมก๋อย
>>อปท.ในเขต อำเภออมก๋อย
    เทศบาลตำบลอมก๋อย
    อบต.อมก๋อย
    อบต.ยางเปียง
    อบต.นาเกียน
    อบต.แม่ตื่น
    อบต.ม่อนจอง
    อบต.สบโขง

 
 
   
 
สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน  2558
 


มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2549 (เท่าที่หามาได้)

มติ ก.อบต. ครั้งที่  4/2549    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2549   เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2549   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2549   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549

มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2550

มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 1/2550   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 2/2550   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 3/2550   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 5/2550   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 6/2550   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 8/2550   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 10/2550   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 11/2550   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 14/2550   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 15/2550   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550

มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2551

มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 1 / 2551  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 2 / 2551  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 3 / 2551  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 4 / 2551  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 5 / 2551  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 6 / 2551  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 7 / 2551  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 8 / 2551  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 9 / 2551  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 10 / 2551  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 11 / 2551  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 12 / 2551  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 13 / 2551  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 14 / 2551  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551

มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2552

มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่ 24  เมษายน 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 6/2552  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2552
มติ ก.อบต.  ครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 8/2552  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2552
มติ ก.อบต.   ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2552

มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2553

มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2553 
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2553  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2553   
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2553  เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553

มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2554

มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2554  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2554  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2554  เมื่อวันที่  24 มีนาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2554  เมื่อวันที่  26 เมษายน  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2554  เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2554  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2554  เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2554  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2554  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม    2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน 2554
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม   2554

มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2555

มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2555  เมื่อวันที่     27  มกราคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2555  เมื่อวันที่     23  กุมภาพันธ์  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2555  เมื่อวันที่     27  มีนาคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2555  เมื่อวันที่    26   เมษายน 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2555  เมื่อวันที่    29   พฤษภาคม 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2555  เมื่อวันที่    25   มิถุนายน 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2555  เมื่อวันที่    26   กรกฎาคม 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2555  เมื่อวันที่    24   สิงหาคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2555  เมื่อวันที่    20    กันยายน  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่    24   ตุลาคม  2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่    29   พฤศจิกายน 2555
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่    27   ธันวาคม  2555

มติ ก.อบต. จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2556

มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2556  เมื่อวันที่  17 มกราคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2556  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2556  เมื่อวันที่  14 มีนาคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2556  เมื่อวันที่  10 เมษายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2556  เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2556  เมื่อวันที่  19 มิถุนายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2556  เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2556  เมื่อวันที่   สิงหาคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2556  เมื่อวันที่   กันยายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2556  เมื่อวันที่   ตุลาคม  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่   พฤศจิกายน  2556
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2556  เมื่อวันที่   ธันวาคม  2556


มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2557

มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2557  เมื่อวันที่    21   มกราคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2557  เมื่อวันที่   18   กุมภาพันธ์  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2557  เมื่อวันที่   14   มีนาคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2557  เมื่อวันที่   25  เมษายน 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2557  เมื่อวันที่    20   พฤษภาคม 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2557  เมื่อวันที่   16   มิถุนายน 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2557  เมื่อวันที่    28   กรกฎาคม 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2557  เมื่อวันที่    28   สิงหาคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2557  เมื่อวันที่    30    กันยายน  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2557  เมื่อวันที่    24   ตุลาคม  2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2557  เมื่อวันที่    21   พฤศจิกายน 2557
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2557  เมื่อวันที่    22   ธันวาคม  2557


มติ ก.อบต.จ.เชียงใหม่  ประจำปี 2558

มติ ก.อบต. ครั้งที่ 01/2558  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 02/2558  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 03/2558  เมื่อวันที่  25 มีนาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 04/2558  เมื่อวันที่  20 เมษายน  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 05/2558  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 06/2558  เมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 07/2558  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 08/2558  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 09/2558  เมื่อวันที่ 23  กันยายน  2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม    2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันที่   พฤศจิกายน 2558
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่   ธันวาคม   2558

 

 

 
 
 
 
Copyright 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์:0-5208-1890 , 0-5208-1891และ 08-6420-3270
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์