ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,447
เดือนที่แล้ว
1,785
ปีนี้
14,220
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
128,450
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69
นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาว

19 สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะชีวิต  เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ  อบายมุขต่างๆ  ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  ด้วยการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำ  คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ  มีความรู้ความเข้าใจ  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  ระยะดำเนินการวันที่  19 – 20 สิ่งหาคม  2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  จำนวน  50  คน  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงจาก รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง  หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หลอง  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยและชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่  2 บ้านแม่หลองน้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


 
20 สิงหาคม 2563