ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
365
เดือนที่แล้ว
370
ปีนี้
51,100
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
112,953
ไอพี ของคุณ
18.204.56.104
21 พฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562

นายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สบโขง ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบลสบโขงงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านราชา หมู่ 11 ต.สบโขง  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบโขง

21 พฤศจิกายน 2562

ในวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่อำเภออมก๋อย มาอำนวยความสะดวก บริการให้แก่ประชาชน โดยจะให้บริการงานทะเบียนทั่วไป ทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ประชาชนที่อาศัยในอำเภออมก๋อยหรือบริเวณใกล้เคียง สามารถมาทำทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง บ้านแม่หลองน้อย ได้โดยไม่ต้องลงไปตัวอำเภออมก๋อย ระยะเวลาเพียง 3 วันข้างต้นที่กล่าว เท่านั้นนะคับ

20 พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบหมายให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.สบโขง  บ้านแม่หลองหลวง  หมู่ 3 ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  และเชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก  จาก  รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง

20 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร

กำหนดการปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลสบโขง ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562

โดยมีกำหนดดังนี้

วันจันทร์ 16 ธ.ค. 62 ณ ศศช.บ้านพะเบี้ยว และ ศศช.บ้านมอคี
วันอังคาร 17 ธ.ค. 62 ณ ศศช.บ้านราชา และ ศศช.บ้านอูแจะ
วันพุธ 18 ธ.ค. 62 ณ ร.ร.บ้านแม่หลองน้อย และ ศศช. บ้านห้วยแห้ง-ผาผึ้ง
วันพฤหัสบดี 19 ธ.ค. 62 ณ รร.บ้านแม่หลองน้อย

19 พฤศจิกายน 2562

12 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หมู่ที่ 4 ขุนตื่น(หย่อมบ้านห้วยหมี) องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมและทำลายเหล่งเพาะพันธ์ยุง โดยท่านศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อยและหน่วยงานราชการในอำเภออมก๋อย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเก็บขยะตามถนน รอบบ้านเรือน และพ่นหมอกควันป้องกันโรถที่เกิดจากยุง เนื่องจากพบมีกลุ่มเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกในหย่อมบ้านห้วยหมี

08 พฤศจิกายน 2562

01 กันยายน 2562

29 สิงหาคม 2562

29 มกราคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)