ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
1
เดือนนี้
398
เดือนที่แล้ว
1,116
ปีนี้
398
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
114,628
ไอพี ของคุณ
34.204.200.74
15 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

14 มกราคม 2563

11 มกราคม 2563

08 มกราคม 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563

ขออวยพรให้พี่น้องประชาชน

ตำบลสบโขงทุกท่านทุกครอบครัว

จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพจิตที่ดี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   สุขสมหวัง

มีความโชคดีตลอดปี ตลอดไป และขอจงเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตำบลสบโขง

05 มกราคม 2563

27 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เป็นประธานเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ตั้งจุดให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก เฝ้าระวังความปลอดภัยบนท้องถนนและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 2 และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสบโขง

27 ธันวาคม 2562

         วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้มอบหมายให้ นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่บ้านอูแจะ หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม รับฟังปัญหา ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน และเพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรักและมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง

25 ธันวาคม 2562

26 พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมแม่หลองน้อย อบต.สบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจง แจ้งเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลสบโขง

26 พฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562

นายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สบโขง ได้มอบหมายพนักงานส่วนตำบลสบโขงงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านราชา หมู่ 11 ต.สบโขง  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบโขง

21 พฤศจิกายน 2562

ในวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่อำเภออมก๋อย มาอำนวยความสะดวก บริการให้แก่ประชาชน โดยจะให้บริการงานทะเบียนทั่วไป ทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ประชาชนที่อาศัยในอำเภออมก๋อยหรือบริเวณใกล้เคียง สามารถมาทำทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง บ้านแม่หลองน้อย ได้โดยไม่ต้องลงไปตัวอำเภออมก๋อย ระยะเวลาเพียง 3 วันข้างต้นที่กล่าว เท่านั้นนะคับ

20 พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบหมายให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.สบโขง  บ้านแม่หลองหลวง  หมู่ 3 ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  และเชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก  จาก  รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง

20 พฤศจิกายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (21 รายการ)