ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,376
เดือนที่แล้ว
1,785
ปีนี้
14,149
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
128,379
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิริลักษณ์ มลิวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนไกรลาศ
นักจัดการงานทั่วไป


- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน


นายภิญโญ งามงอน
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าง
นักวิชาการเกษตร


นายชาญวิวัฒน์ พลพิทักษ์ชาติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายรัชพล มาปัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายยงยุทธ อมตปรีชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุนารี นพรัตน์พงษ์ไพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายวีระวัฒน์ ปันติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชิษณุพงษ์ มาลัยวิภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายเสกสรร สุขแสน
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญนัน โชคชัยวรรณศิริ
พนักงานขับรถยน์


นายเชษฐา ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐพล ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกฤษณชัย ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอภิสิทธิ์ นพรัตน์พงษ์ไพร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทยา ระวีรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวมณีรัตน์ ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธนพงษ์ ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอารยา พาลิแล
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวหทัยชนก โชคถิรวัฒน์
ลูกจ้าง (จ้างหมาบริการ)