ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
24
เดือนที่แล้ว
748
ปีนี้
2,467
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
116,697
ไอพี ของคุณ
3.235.29.190


นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง


นางอ้อยใจ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิริลักษณ์ มลิวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนไกรลาศ
นักจัดการงานทั่วไป


นายธวินิตย์ ใจกล้า
นักพัฒนาชุมชน


นายภิญโญ งามงอน
นักทรัพยากรบุคคล


นายชาญวิวัฒน์ พลพิทักษ์ชาติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายพิเชษฐ หมื่นเป็ง
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวดวงพร ดวงดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุนารี นพรัตน์พงษ์ไพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายรัชพล มาปัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีระวัฒน์ ปันติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยงยุทธ อมตปรีชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายเสกสรร สุขแสน
พนักงานขับรถยนต์


นายณัฐพล ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเชษฐา ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอภิสิทธิ์ นพรัตน์พงษ์ไพร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกฤษณชัย ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวมณีรัตน์ ปรีชาเดชสุข
ลูกจ้าง


นายสุริยัน ดิเกว
ลูกจ้าง


นายชิษณุพงษ์ มาลัยวิภา
ลูกจ้าง