ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
179
เดือนที่แล้ว
55
ปีนี้
50,258
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
112,111
ไอพี ของคุณ
18.206.16.123


นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง


นางอ้อยใจ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภิญโญ งามงอน
นักทรัพยาบุคคล


นางสาวศิริลักษณ์ มลิวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชาญวิวัฒน์ พลพิทักษ์ชาติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนไกรลาศ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธวินิตย์ ใจกล้า
นักพัฒนาชุมชน


นายพิเชษฐ หมื่นเป็ง
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวดวงพร ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวสุนารี นพรัตน์พงษ์ไพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายรัชพล มาปัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีระวัฒน์ ปันติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยงยุทธ อมตปรีชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายเสกสรร สุขแสน
พนักงานขับรถยนต์


นายณัฐพล ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเชษฐา ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอภิสิทธิ์ นพรัตน์พงษ์ไพร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกฤษณชัย ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวมณีรัตน์ ปรีชาเดชสุข
ลูกจ้าง


นายสุริยัน ดิเกว
ลูกจ้าง